مبدأ ----
مقصد ----
موقعيت مبدأ نسبت به مقصد ----
نوع ارسال ----

نرخ پايه تعرفه پست

----
25% غير استاندارد ----
هزينه بيمه ----
هزينه خدمات COD ----
مجموع خالص هزينه پست ----
ماليات ارزش افزوده هزينه پست ----
مجموع هزينه پست ----
جمع كالا و خدمات و هزينه پست ----
  محاسبه هزينه پست مرسولات  
وزن مرسوله   :   گرم
مبلغ كالا و خدمات   :   ريال
استان مبدأ   :  
شهر مبدأ   :  
استان مقصد   :  
شهر مقصد   :  
نحوه پرداخت وجه   :  
نوع ارسال   :  
انتخاب و پر بودن تمام موارد الزامي است.  

توجه : هزينه كل يك مرسوله براي گيرنده   =   ( جمع قيمت كالاها + 3,500 ريال خدمات ) + مجموع هزينه پست
توجه : در روش COD (دريافت وجه پس از تحويل يا Cash On Delivery) هزينه خدمات COD نيز به هزينه خدمات پست اضافه مي شود.

تبليغات ، بازاريابي و فروش گسترده محصولات شما در سراسر ايران
فروش پستی فروتل - تبليغات ، بازاريابي و فروش گسترده محصولات شما در سراسر ايران